22. juni 2007

# 22: Bibliotek 2.0

Denne posten skal forsøke å løfte blikket opp fra de tekniske og konkrete øvelsene og peke på noen mer overodnede aspekter ved bibliotek 2.0. Debatten har gått høyt i det norske bibliotekmiljøet, og til tider har man kunnet bli både forvirret og stresset av diskusjonen som har foregått.

Bibliotek 2.0 har blitt beskyldt for å være en hype, at det ikke er noe nytt og at vi egentlig burde bruke den dyrebare arbeidstida vår på noe bedre. Og vil egentlig brukerne ha 2.0-tjenester?

JA! Bibliotek 2.0 kan forandre samspillet mellom biblioteket og brukerne. Bibliotek 2.0 betyr at bibliotekene tar innover seg de utfordringene den nye teknologien gir.
Det betyr også at vi ikke må være redde for at makten og påvirkningsmulighetene blir forskøvet til fordel for brukerne.

Bibliotek 2.0 handler om å ta i bruk verktøyer, men det betegner også en idé. Idéen forutsetter at de vante strukturene i bibliotekene utgår, det skal være en toveis, horisontal samtale mellom bruker og bibliotek. Det skal være mindre hierarki og kontroll og mer nettverk, prosjekter og brukermedvirkning.

Bibliotekene må følge med, for endringene skjer raskt, og vi må bli gode til å identifisere hva som er verdt å henge seg på og hvor på nettet brukerne våre befinner seg.

Vi må stille oss spørsmål som:
  • hva kan bibliotek 2.o-tjenester hjelpe oss med å oppnå som vi ikke oppnår i dag?
  • hvilke oppgaver er vi villige til å nedprioritere for å nå mål som handler om nye 2.0-tjenester?
  • hva slags 2.0 kompetanse kan brukeren forvente at vi som bibliotekansatte har, og hvordan skal vi gjennomføre en slik kompetanseheving?

Taigatesene, utviklet av en gruppe amerikanske bibliotekarer i 2006, ser for seg en endring i bibliotekenes virkelighet som ikke kan sies å være relevant for Norge ennå. Blant annet spår de at lokale kataloger forsvinner, at all søking foregår gjennom Google og alle referansebibliotekarer blir overflødige.

Men det er all grunn til å se på signalene disse tesene sender. Etterspørselen etter våre tjenester vil synke dersom vi ikke utvikler dem, gjør dem relevante for brukerne og skaper rom for påvirkning og dialog.

Oppgave
Hvis dere er flere fra samme bibliotek som går igjennom 23 ting om 2 null, gå sammen om å finne noen svar på spørsmålene over. Gå gjerne inn på sidene som er oppgitt som kilder til denne posten, og diskuter dere frem til gode strategier for deres bibliotek.

Kilder: Plinius, Library 2.0 An academic perspective.

Ingen kommentarer: