23. juni 2007

#23 Oppsummering

Nå har du kommet fram til slutten av programmet, men kanskje kan slutten markere begynnelsen på nye nytt...

Gratulerer, du har nådd fram til den 23. tingen. Nå fortjener du å gi deg selv velfortjent ros.
Nå gjenstår bare en siste oppgave.

I den aller siste oppgaven ønsker vi at du skal reflektere over din læringsprosess og publisere noen tanker om dette på bloggen din. Her er noen spørsmål som kan være til hjelp i
tankeprosessen:
  • Hva ble din favoritt 23 ting?
  • Har dette programmet hatt noen innvirkning på deg og dine læringsmål. Har du fått lyst til å lære mer?
  • Er det noe som har overrasket deg i løpet av kurset, noe du synes var spesielt nyttig å lære?
  • Forslag til forbedringer av kursopplegget?
  • Andre tjenester du hadde ønsket å ha med i opplegget?

    Og sist, men ikke minst…
  • Dersom et nytt kurs ble tilbudt, ville du da ha ønsket å delta?

Vi som har oversatt kurset til norsk ønsker å takke alle som har tatt kurset i bruk. Vi håper det har vært til nytte og at det har vært med på å øke bevisstheten og kunnskapen om web 2.0 og hva dette kan betyr for oss som jobber i bibliotek.

Ps. Er du enda ikke lei? På Learning 2.1 fortsetter det engelske programmet, drevet av deltakerne selv. Så hvis du har oppdaget en ny 2.0-ting du vil fortelle andre om, kan du gjøre det der.

Ingen kommentarer: