20. juni 2007

# 20 - E-læring 2.0

Tradisjonell e-læring er i stor grad basert på analoge læringsformer og utnytter i liten grad de mulighetene som Internett gir. De nye e-læringsplattformene tar i bruk wiki, blogging og podcasting og andre 2.0-teknologier, og gjør de om til sosiale samfunn med fokus på læring. Dette legger til rette for en helt ny form for e-læring, der læring skjer gjennom interaksjon og ”samtale”.

Ved bruk av 2.0 teknologier gjøres læring mer interaktiv, lekende og praktisk. Studenten får i større grad ansvar for egen læring og kan følge sitt eget tempo siden studiet ikke nødvendigvis har noen fastsatt sluttdato. ”23 ting om 2 null” er et godt eksempel på en ny type e-læring der man utnytter web 2.0 til å lære om web 2.0.

Oppdagelsestur
Artikkel av Richard MacManus om e-læring 2.0.

mgspodcast
 - podcaster laget av elevene og lærerene på Musselburgh Grammar School(Skottland).

Moodle er en gratis open-source e-læringsplattform. Likner på ”Blackboard” og ”Its learning”, men bruker 2.0-teknologier som blog, wiki, Rss og sosialt nettverk.

Læringsrelaterte blogger 

Eelg.org - e-læringsplattform blant annet brukt av University of Brighton.


Utforskingsoppgave
  1. Registrer deg på ChinesePod (”Get started”) og lær deg kinesisk! (gratis i 15 dager)
  2. Skriv et innlegg på bloggen din hvor du gjør deg noen tanker om dine erfaringer med e-læring gjennom 23 ting om 2 null, ChinesePod eller andre e-læringsverktøyer du har prøvd. Gjerne sammenlign med mer tradisjonelle e-læringsverktøy som Blackboard hvis du har prøvd det.

Bibliotekeksempler
Om bibliotek 2.0 på Squidoo.
Tre steg til bibliotek 2.0


1 kommentar:

Anonym sa...

Både it's learning og Blackboard har rss, blogg, og kan defineres som sosialt nettverk. Blackboard har også wiki.

Forskjellen er at Moodle er et ikke-komrsielt produkt.