1. juni 2007

# 1: Om web 2.0, programmet 23 ting og livslang læring

Hva er web 2.0?

Web 2.0 er et begrep som brukes om ulike teknologier på internett, som alle kjennetegnes av de samme trekkene.

Web 2.0 er sosialt, brukerne av de ulike tjenestene lenkes, man kommuniserer og interagerer, det er brukeren selv som skaper innholdet og deler og samarbeider med de andre brukerne. Form og innhold er løsrevet fra hverandre, noe som gjør gjenbruk mulig, for eksempel ved å kombinere ulike typer tjenester. Dette kalles mashups. Et annet kjennetegn på 2.0 er at alt er i stadig utvikling, tjenestene endres, blir bedre og dette kalles BETA.

4 konsepter bygger hovedstrukturen i web 2.0 :

  • Nettet som plattform. 2.0 foregår på nettet! Før måtte man laste ned programvaren til egen PC, nå jobber man direkte på nettet.
  • Ajax, en gruppe ulike teknologier, bl.a. XML, som gjør sidene raskere, mer interaktive og brukervennlige. Informasjonen kommer til deg ved hjelp av RSS/Feed, innhenting av informasjon forenkles.
  • Sosiale nettverk. Kollektiv intelligens, som skapes ut fra samarbeid og konkurranse mellom mange individer, en intelligens som på et vis lever sitt eget liv. Brukerne skaper innholdet, legger inn egne bilder, tekster, meninger, og bruker om igjen andres bilder, tekster og meninger.
  • Folksonomi, brukergenererte taxonomier, det at en gruppe mennesker samarbeider om å organisere informasjonen i ulike kategorier, ved hjelp av tagger. The tag cloud er et eksempel på dette.
(Illustrasjon: Markus Angermeier)

Les mer
om Web 2.0 i Wikipedia.

Ved å gå igjennom de 23 tingene i denne bloggen blir du kjent med ulike web 2.0-teknologier, slik at dette abstrakte begrepet blir mer konkret. Se først på de gode vanene for livslang læring og les videre informasjonen om programmet som finnes her på bloggen.

Lær de 7 1/2 gode vaner for livslang læring:
1. Bestem deg for hva ditt mål er, og legg en plan for å nå det.
2. Ta ansvar for egen læring.
3. Se på problemene som utfordringer du kan lære av.
4. Ha selvtillit til deg selv og din læringsprosess.
5. Lag en verktøyboks med dine hjelpemidler, bøker, nettsider, venner, teknologier.
6. Bruk teknologien til noe nyttig for deg.
7. Lær og lær av hverandre.
7 1/2. Lek!

1 kommentar:

Kate sa...

Jeg har nå lest gjennom Ting 1