7. juni 2007

#7: Wiki

Wiki er et webverktøy som ble laget av Howard G. Cunningham i 1994. Dette verktøyet gir muligheter for å redigere nettsider direkte i nettleseren. Det gjør at alle brukere (med mindre wikien er adgangsbegrenset) kan bidra med å legge inn informasjon til enhver tid. Dermed er det mulig å bygge opp et fellesarkiv med informasjon, ofte over et avgrenset emne. Det er et kollaborativt arbeid for å samle informasjon på ett sted.

Wikier er selvorganiserende, dvs. at de ikke trenger en overordnet og autoritær kontrollinstans for å fungere optimalt. Brukerne selv er den øvre kontrollinstans, og det er denne sosiale kontrollen som sørger for at informasjonen wikien inneholder er korrekt, oppdatert og mest mulig nøytral. Ulempen er at denne sosiale kontrollen ikke alltid fungerer.

Fordeler med wiki:
  • Alle kan bidra med kunnskap
  • Endringer lagres og man alltid gå tilbake til en tidligere versjon av en artikkel
  • Man trenger ingen kjennskap til html for å publisere
Wikipedia er den mest kjent og største wikien.


Oppdagelsestur
Se en film om wiki på YouTube.
Les artikkelen om wiki på norske Wikipedia.
Les diskusjonen til artikkelen om Palestina på Wikipedia.
Se på historikken til artikkelen om Drammensbiblioteket på Wikipedia.


Utforskingsoppgave
  1. Gå til http://23tingomtonull.pbwiki.com
  2. Løs oppgavene 1 til 4. Du må logge inn med din e-postadresse og passord for å publisere. Passordet er: 23ting
  3. Lag en post på bloggen din hvor du forteller om dine erfaring med publisering i en wiki og gjør deg noen tanker om hva et bibliotek kan bruke wikier til


Bibliotekeksempler
Princton pbulic library har laget en wiki med bokanmeldelser.
Library Success: A Best Practices Wiki .
Bibliotek-sats - et samlingspunkt for bibliotekkampanjer og -aktivisme, igangsatt og støttet av Norsk bibliotekforening.


Frivillig ekstraoppgave
Rediger eller opprett en ny artikkel i Wikipedia. Lenk til denne i bloggen din.

Ingen kommentarer: